Data: 21.05.2018
Warszawa

 

Rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

W pierwszej części dokumentu w kilku zdaniach opisaliśmy procedurę pozyskiwania oraz metody wykorzystywania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

W drugiej części znajdują się informacje wymagane przez unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., które dotyczy przetwarzania danych osobowych. Nazywane również „RODO”.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, w razie dodatkowych pytań o kontakt mailowy na adres: kontakt@purewater.com.pl lub telefoniczny na numer: +48 576 181 831

 

1. Dane osobowe wykorzystywane przez spółkę Pure Fuels Project sp. z o.o

Państwa dane otrzymujemy w formie przesłanego formularza zamówienia na stronie internetowej: https://purewater.com.pl  lub bezpośrednio drogą elektroniczną.

Wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w celach handlowych, komuniacyjnych oraz komercyjnych.
Oznacza to że skorzystamy z nich w celu realizacji zamówienia, a także w celu komunikacji dotyczącej naszych usług (np. drogą mailową i telefoniczną)

 

2. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych.

Dane osobowe podane w formularzu podczas składania zamówienia a także dane podane drogą mailową i telefoniczną przechowujemy w naszych bazach danych.

Wgląd do naszych baz danych mają tylko i wyłącznie członkowie spółki:
Pure Fuels Project sp.zo.o oraz nasi pracownicy i osoby przez nas upoważnione.

Jako spółka Pure Fuels Project sp.zo.o oświadczamy iż nie będziemy w żaden sposób przekazywać Państwa danych osobowych żadnej zewnętrznej firmie ani osobie prywatnej
( w tym, Imienia, Nazwiska, Adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru konta bankowego, adresu e-mail, oraz pozostałych informacji na temat korzystających z naszych usług).

Oznacza to że Pana/Pani dane nie zostaną przekazane w żadnej formie nikomu z poza naszej firmy lub firmy współpracującej z nami w ramach realizacji zamówienia (np. Firmy kurierskiej która realizuję dostawę).

 

3. Przekazywanie danych na potrzeby realizacji zamówień.

W celu realizacji zamówienia mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane,
jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

W tym celu Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

1. Osobom upoważnionym przez nas (niezbędnym do wykonania usługi).
np. Zakładowi w którym odbywa się pakowanie, w którym firma kurierska odbiera przesyłkę lub fabryce / kopalni z którą współpracujemy przy zamówieniu.

2. Naszym pracownikom i współpracownikom którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

3. Podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie np. firmie: inFakt Sp. z o.o. z której usług korzystamy w zakresie generowania faktur, realizacji płatnośći oraz prowadzenia księgowości.

4. Jeśli to konieczne również Innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, spółkom z naszej grupy kapitałowej.

 

4. Dostęp oraz zarządzanie danymi przez klientów w naszej bazie danych.

Informujemy że mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, zmiany a także usunięcia swoich danych osobowych z naszych baz danych.

Mogą państwo dokonać tego drogą mailową, telefoniczną a także po wcześniejszym umówieniu osobiście w siedzibie firmy.

 

5. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Informujemy że spółka Pure Fuels Project sp.zo.o podjęła działania w celu możliwie najlepszego zabezpieczenia państwa danych. Dostęp do baz a także sprzętów elektronicznych (w tym komputerów) z dostępem do powyżej wspomnianych baz jest zastrzeżony i zabezpieczony.

Posługiwać się tymi narzędziami mogą jedynie członkowie spółki oraz osoby upoważnione.

Każdy pracownik, członek spółki oraz osoby upoważnione do wglądu w nasze bazy danych podpisali zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej.
Jeśli postanowienia zawarte w tym dokumencie zostaną złamane, Prezes zarządu spółki wyciągnie stosowne konsekwencje.

 

__________________________________________________________________________

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes zarządu spółki Pure Fuels Project sp.zo.o z siedzibą w Warszawie, oraz osoby przez niego wyznaczone.W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z działem komunikacyjnym:
  e-mail: kontakt@purewater.com.pl
 2. Dane będą przetwarzane w celach handlowych (tzn. realizacji zamówień) na podstawie danych dobrowolnie przesłanych w formularzu zamówienia oraz za pośrednictwem działu komunikacyjnego. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub wyznaczonym przez spółkę w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
  Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy .
  Spółka zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby zabezpieczyć posiadane dane.
  Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia dostępu do danych, a spółka dołoży starań to ochrony danych, w tym celu zastosowano m.in. procedury bezpieczeństwa wśród pracowników, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z działem komunikacyjnym.
 3. Dane będą przechowywane przez okres nieokreślony
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.
  Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach podanych w regulaminie sklepu internetowego pod adresem: purewater.com.pl